Czym jest bezpieczeństwo finansowe?

Piramida potrzeb stworzona przez Abrahama Maslowa stawia bezpieczeństwo człowieka na jednym z podstawowych stopni. Wypracowanie bezpieczeństwa finansowego leży zatem w naturze ludzkiej i wymaga strategicznego podejścia.

Bezpieczeństwo uzależnione od oszczędzania

Warunek budowania bezpieczeństwa finansowego to długoterminowe oszczędzanie. Takie podejście zapewnia komfort psychiczny i podnosi poziom życia. Oszczędzanie wiąże się standardowo z zakładaniem lokat bankowych, ale robi to stosunkowo niewielu Polaków. Większość pieniędzy marnuje się na rachunkach osobistych. Nie jest to zbyt dobre posunięcie, ponieważ nadwyżki przejada naturalnie inflacja. Lokata bankowa powstała głównie po to, aby ochraniać depozyty społeczeństwa. Z bezpieczeństwa finansowego wynika możliwość zaspokojenia tzw. potrzeb wyższego rzędu, czyli potrzeby samorealizacji, uznania, przynależności. Bez poduszki oszczędnościowej człowiek funkcjonuje w ciągłym napięciu i odczuwa duży strach.

To oszczędności prowadzą do opłacalnych inwestycji

Własne oszczędności tworzą potencjał inwestycyjny, w którym inwestor nie ponosi zupełnie ryzyka kredytowego. To również zalecana forma działania całej gospodarki przez Austriacką Szkołę Ekonomii. W takim układzie znacznie lepiej podejmujesz decyzje, ponieważ wykorzystujesz ciężko zebrane pieniądze. Najbezpieczniejsze formy lokowania nadwyżek finansowych to aktualnie akcje spółek dywidendowych, obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne. Akcje spółek dywidendowych zmieniają wartość w czasie, natomiast generują coroczne zyski (podział dla wszystkich akcjonariuszy). Obligacje korporacyjne to forma finansowania większych inwestycji różnych spółek, samorządów, ważnych instytucji. Najważniejsze ryzyko to ewentualne bankructwo podmiotu. To zdarza się jednak niezwykle rzadko i wpisuje się racjonalnie w strategię dywersyfikacji środków.

Oszczędne społeczeństwo to więcej innowacyjnych projektów

Oszczędności to podstawowa dźwignia inwestycyjna, także na poziomie makroekonomicznym. Przy wysokich oszczędnościach społeczeństwa przedsiębiorstwa realizują wiele nowych projektów, co widać w krajach najszybciej rozwijających się. Społeczeństwo, które nie posiada nawyku oszczędzania żyje na kredyt, co przekłada się ostatecznie w wysokiej stopnie opodatkowania, inflacji, nadmiernym zadłużeniu.

Podstawowa potrzeba godna rozwijania

Oszczędzanie to naturalna potrzeba człowieka stanowiąca o fundamentach bezpieczeństwa życiowego. Do tego nadwyżki finansowe to szansa na dokonywanie coraz zyskowniejszych inwestycji, bez potrzeby kosztownego kredytowania.

Leave a reply