Czym wyróżnia się kredyt hipoteczny?

Cechy umowy kredytu hipotecznego zawarte zostały w art. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zgodnie z tym artkułem kredyt hipoteczny to umowa, w ramach której kredytodawca udziela klientowi kredyt, który jest zabezpieczony hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością. Kredyt ten jest udzielany w celu nabycia prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (odrębna nieruchomość), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części lub udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Warto wiedzieć, że hipoteka może obciążyć:

 • spółdzielcze prawo do lokalu,

 • prawo własności nieruchomości,

 • prawo do użytkowania wieczystego,

 • prawo do domu jednorodzinnego.

 • Należy podkreślić, że kredyt hipoteczny nie oznacza tego samego co kredyt mieszkaniowy. Kredyt mieszkaniowy ma na celu pomoc w zakupie:

 • mieszkania;

 • domu jednorodzinnego;

 • garażu;

 • mieszkania komunalnego.

Z kolei kredyt hipoteczny pomoże w sfinansowaniu:

 • budowy domu;

 • remontu;

 • zakupu działki budowlanej,

 • modernizacji lokalu na wynajem.

Kredyt mieszkaniowy mieści się więc w pojęciu kredyt hipoteczny (którym jest każdy, gdzie zabezpieczeniem jest hipoteka nabywanej lub posiadanej nieruchomości), chociaż cel jego jest silniej sprecyzowany.

Kredyt mieszkaniowy i kredyt hipoteczny różnią się także takimi parametrami jak opłaty i oprocentowanie. Kredyt mieszkaniowy posiada niższe oprocentowanie, gdyż dotyczy tylko zakupu danej nieruchomości i bank ponosi w takiej sytuacji mniejsze ryzyko. Tymczasem kredyt hipoteczny (gdzie często ułamek kwoty jest wypłacany w gotówce na remont czy zakup wyposażenia), dlatego też ryzyko jest wyższe co odbija się na wysokości comiesięcznej raty. Różnica między tymi kredytami obejmuje też zastaw hipoteczny. Przy kredycie mieszkaniowym jest to zwykle zakupiona pod kredyt nieruchomość. Natomiast kredyt hipoteczny dopuszcza objęcie hipoteką już posiadanej na własność nieruchomości. Jednakże nawet zastaw hipoteczny nie zwalnia kredytobiorcy od spełniania wszystkich warunków, aby uzyskać kredyt.

Jak wybrać kredyt hipoteczny?

Przed wyborem kredytu hipotecznego warto przeanalizować oferty pod względem kilku kryteriów, a przede wszystkim warto poznać całkowity koszt kredytu. Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z:

 • marży banku oraz

 • stałej stawki referencyjnej, która jest zależna od wysokości stóp procentowych w Polsce.

Dodatkowo oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne i ulega zmianom co 3 lub 6 miesięcy (każdy bank stosuje jedną z tych opcji). Jako koszt kredytu zalicza się również:

 • składkę na ubezpieczenie kredytu hipotecznego,

 • opłatę przygotowawczą,

 • prowizję za udzielenie zobowiązania,

 • opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego,

 • opłatę za korzystanie z karencji w spłacie kredytu lub z wakacji kredytowych.

Są to koszty, które powinny zostać ujęte w wysokości Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO). Przy wyborze najbardziej korzystnego kredytu należy mieć na uwadze:

 • koszty związane z jego spłatą,

 • wymagane przez bank dokumenty,

 • zabezpieczenia,

 • dopuszczalny okres kredytowania.

 • Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny powinno się przeanalizować własne możliwości biorąc pod uwagę:

 • odpowiednio wysoką zdolność kredytową,

 • posiadanie pozytywnej historii kredytowania w BIK,

 • posiadanie wkładu własnego w wysokości minimum 10% lub zwykle 20% wartości nieruchomości,

 • wykazanie się dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku,

 • możliwość ustanowienia hipoteki na nieruchomości,

 • zdolność ustanowienia innych, wymaganych przez bank zabezpieczeń spłaty.

Leave a reply