Lokata długoterminowa, czy krótkoterminowa?

Większość inwestorów indywidualnych posiada krótkoterminowe lub długoterminowe strategie oszczędnościowo – inwestycyjne. Warto jednak przemyśleć kluczowe różnice pomiędzy lokatami krótko i długoterminowymi, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał w budowaniu niezależności ekonomicznej. W artykule zobaczysz, w jaki sposób najlepiej rozdzielić kapitał pomiędzy różne instrumenty oszczędnościowe, a także efektywnie podejdziesz do tworzenia średnioterminowych planów oszczędnościowych.

Co warto wiedzieć o lokatach długoterminowych?

Potencjał lokaty długoterminowej polega przede wszystkim na zwiększeniu poziomu zysku dla inwestora indywidualnego. W lokatach długoterminowych występuje naturalnie szansa rentierskiego generowania odsetek. Dla klientów z dość dużym kapitałem lokata długoterminowa okazuje się niezbędna dla uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa budżetu gospodarstwa domowego. Dochodzi do tego zabezpieczenie pieniędzy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Lokata długoterminowa jest jednak mocniej narażona na optymalizację stóp procentowych w narodowej gospodarce. Polityka monetarna odpowiada za kształtowanie zysku z perspektywy inwestorów indywidualnych. Przy niskich stopach procentowych opłacalność lokaty długoterminowej i tak jest znacznie wyższa niż krótkoterminowych formatów oszczędnościowych. Największe ryzyko przy wykorzystywaniu lokaty długoterminowej to znaczące ograniczenie płynności budżetu inwestora indywidualnego, ponieważ nie możesz zerwać takiej lokaty w trakcie jej obowiązywania – utracisz już wypracowany zysk. Takiego problemu nie ma lub jest mocno ograniczony przy korzystaniu z lokat krótkoterminowych.

Lokata krótkoterminowa, niekoniecznie z niższym oprocentowaniem

Lokaty krótkoterminowe charakteryzują się natomiast niskim oprocentowaniem, ale w tej kategorii występuje również sporo promocji. Banki detaliczne zapewniają promocyjne warunki oszczędzania maksymalnie na 3 – 4 miesiące, dodatkowo przy limitowanym depozycie. To jednak mała przeszkoda, jeżeli prawidłowo podejdziesz do dywersyfikacji kapitału oszczędnościowo – inwestycyjnego. Możesz część środków przeznaczyć na lokaty krótkoterminowe, a kolejną część na lokaty długoterminowe. W ten sposób nie tylko zwiększysz zysk, ale jednocześnie nie ograniczysz mocno płynności gospodarstwa domowego. To można powiedzieć klucz do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego.

Optymalizacja płynności kluczowa przy typowaniu terminu utrzymania lokat bankowych

Na pewno lokata długoterminowa zapewnia większy zysk inwestorom indywidualnym, ale jednocześnie zabiera płynność. Z drugiej strony lokata krótkoterminowa gwarantuje niewielki zysk przy osiągnięciu maksymalnej wręcz płynności. Warto jednak rozdzielać kapitał pomiędzy lokaty krótko i długoterminowe, aby nie zaburzyć wskaźników płynności w budżecie gospodarstwa domowego. Jakie lokaty preferujesz najbardziej? Długoterminowe, czy raczej krótkoterminowe?

Leave a reply