Prawa i obowiązki kredytobiorcy

W obiegowej opinii często traktuje się umowy kredytowe jako dokumenty najeżone paragrafami pisanymi niewielką czcionką. Rzeczywiście, bardzo często język bankowych umów jest hermetyczny, warto jednak zapoznać się ze wszystkimi zapisami, gdyż są one kluczowe dla praw i obowiązków podejmującego zobowiązanie. Pamiętać również należy, że to klient banku, korzystając z przepisów polskiego prawa, ma po swojej stronie nie tylko obowiązki, ale i chroniące go prawa. Odwiedź tę stronę, kliknij tutaj, i zobacz jaki bank daje Ci najlepszą ofertę.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku pożyczkobiorca ma przede wszystkim możliwość zmiany decyzji i odstąpienia od zawartej umowy w przeciągu 14 dni bez żadnych konsekwencji. Osoba taka nie musi uzasadniać swojej decyzji, będzie musiała jednak liczyć się z koniecznością uregulowania odsetek za okres obowiązywania umowy. Instytucje finansowe są natomiast zobowiązane w tego typu sytuacji do zwrotu pobranej opłaty przygotowawczej. Na mocy obowiązujących przepisów klient placówki bankowej może także skorzystać z prawa do wcześniejszej spłaty kredytu.

Mimo powyższego najważniejszym etapem procesu kredytowego jest weryfikacja ofert. Obecnie wiele instytucji proponuje kredyty gotówkowe na bardzo podobnych warunkach. W pełni świadoma decyzja opiera się jednak nie tylko na analizie kosztów, ale także sprawdzeniu, czy instytucja znajduje się na liście godnych zaufania. Warto sprawdzić Listę Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, na której znajdują się firmy, co do których istnieje podejrzenie, że działają niezgodnie z prawem. O wiarygodności zaś świadczy przynależność do organizacji i przyznane certyfikaty rzetelności. Decydując się na zawarcie umowy o kredyt gotówkowy, klient ma prawo przeczytać umowę, a w razie wątpliwości skonsultować jej warunki z doradcą finansowym. Pracownicy placówek bankowych dysponują wzorami umów, z którymi można szczegółowo zapoznać się w dogodnych warunkach.

Obowiązujące przepisy nakładają na kredytobiorcę również obowiązki. Podstawowym jest terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z zawarcia umowy kredytowej. W przypadku problemów finansowych, mogących skutkować brakiem płynności finansowej, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem i porozumieć w kwestii możliwości dokonania wypłat. Tylko takie działanie pozwoli uniknąć konsekwencji takich jak negatywny wpis do Biura Informacji Kredytowej, a w dalszej konsekwencji trudności z wzięciem pożyczki, a nawet zakupów na raty.

Współczesne oferty kredytowe proponowane przez banki są niewątpliwie atrakcyjne. Umiejętne korzystanie z tego typu instrumentów finansowych może przynieść kredytobiorcy niewątpliwe korzyści, jednakże należy dokładnie analizować proponowane warunki. W polskim prawie niewiedza nie zwalnia bowiem od odpowiedzialności.

Leave a reply