Znaczenie gospodarcze lokat bankowych

Nowoczesne gospodarki rozwijają się bardzo dynamicznie. Inżynieria finansowa też rośnie w siłę. Banki detaliczne wymyślają coraz więcej instrumentów mających przyciągnąć klientów do oferty długoterminowo. Banki to instytucje nastawione przede wszystkim na własny zysk. Bardzo rzadko dzielą się nim z klientami. Lokaty bankowe to jednak wyjątek pozwalający na uzyskanie wymiernych korzyści nie tylko z perspektywy banku i klienta, ale także całej gospodarki. Dlaczego warto rozumieć znaczenie gospodarcze lokat bankowych? Oto kilka istotnych powodów.

Read More

Ogólne zasady przyznawania kredytów gotówkowych

Podstawowe kryteria kredytowe

Podstawowymi kryteriami, którymi kierują się kredytodawcy, są następujące sprawy: pełnoletniość kandydata do kredytu, możliwość wylegitymowania się przynajmniej jednym dowodem tożsamości (czasami bank wymaga dwóch dokumentów, oprócz dowodu osobistego może to być paszport albo prawo jazdy), zaświadczenie o zarobkach. Jeśli chodzi o zaświadczenie o zarobkach, oraz więcej placówek bankowych domaga się od swoich pożyczkobiorców dokumentu, jakim jest roczne zeznanie podatkowe. Przedstawienie PIT-u z roku ubiegłego jest praktycznie najbardziej wartościowym dokumentem, gdyż nigdy nie jest w interesie podatnika sztuczne zawyżanie zarobków, a niestety w przypadku zwykłych zaświadczeń z działu kadr takie kwoty mogą być niezgodne ze stanem faktycznym. Można zatem powiedzieć, iż podstawowym kryterium dla potencjalnego kredytobiorcy jest poziom jego zarobków, to właśnie pod tym względem oceniana jest jego zdolność kredytowa. Wejdź na EKREDYTOWYmarket.pl i zobacz najlepsze w sieci.

 

Read More

Jakie są rodzaje kredytów gotówkowych

Kredyty gotówkowe to zobowiązania finasowe, których bank udziela kredytobiorcom. Mogą one być wydawane na dowolny, wybrany przez kredytobiorcę cel. Jako kredyty gotówkowe można opisać trzy główne produkty finansowe. Jednym z nich są kredyty gotówkowe udzielane w formie przelewu na rachunek bankowy kredytobiorcy lub w formie gotówki wypłaconej w placówce banku do ręki kredytobiorcy. Kolejnym rodzajem kredytów gotówkowych są kredyty w rachunku bieżącym dla klientów posiadających rachunek bieżący w banku, w którym chciałby taki rodzaj kredytu. Trecim rodzajem to karty kredytowe, które są wydawane do konta osobistego. To czym się różnią powinno mieć znaczenie ponieważ, często zdaża się, że np karta kredytowa jest tańszą wersją zwykłego kredytu gotówkowego.

Read More