Ogólne zasady przyznawania kredytów gotówkowych

Podstawowe kryteria kredytowe

Podstawowymi kryteriami, którymi kierują się kredytodawcy, są następujące sprawy: pełnoletniość kandydata do kredytu, możliwość wylegitymowania się przynajmniej jednym dowodem tożsamości (czasami bank wymaga dwóch dokumentów, oprócz dowodu osobistego może to być paszport albo prawo jazdy), zaświadczenie o zarobkach. Jeśli chodzi o zaświadczenie o zarobkach, oraz więcej placówek bankowych domaga się od swoich pożyczkobiorców dokumentu, jakim jest roczne zeznanie podatkowe. Przedstawienie PIT-u z roku ubiegłego jest praktycznie najbardziej wartościowym dokumentem, gdyż nigdy nie jest w interesie podatnika sztuczne zawyżanie zarobków, a niestety w przypadku zwykłych zaświadczeń z działu kadr takie kwoty mogą być niezgodne ze stanem faktycznym. Można zatem powiedzieć, iż podstawowym kryterium dla potencjalnego kredytobiorcy jest poziom jego zarobków, to właśnie pod tym względem oceniana jest jego zdolność kredytowa. Wejdź na EKREDYTOWYmarket.pl i zobacz najlepsze w sieci.

 

Read More

Jakie są rodzaje kredytów gotówkowych

Kredyty gotówkowe to zobowiązania finasowe, których bank udziela kredytobiorcom. Mogą one być wydawane na dowolny, wybrany przez kredytobiorcę cel. Jako kredyty gotówkowe można opisać trzy główne produkty finansowe. Jednym z nich są kredyty gotówkowe udzielane w formie przelewu na rachunek bankowy kredytobiorcy lub w formie gotówki wypłaconej w placówce banku do ręki kredytobiorcy. Kolejnym rodzajem kredytów gotówkowych są kredyty w rachunku bieżącym dla klientów posiadających rachunek bieżący w banku, w którym chciałby taki rodzaj kredytu. Trecim rodzajem to karty kredytowe, które są wydawane do konta osobistego. To czym się różnią powinno mieć znaczenie ponieważ, często zdaża się, że np karta kredytowa jest tańszą wersją zwykłego kredytu gotówkowego.

Read More

Czym są produkty hybrydowe i jak je łączyć w zakresie oszczędzania?

W nowoczesnych instytucjach finansowych dąży się do przyciągnięcia, jak największej ilości klientów. Nie można zatem zostawać przy standardowych produktach, ale stale rozszerzać ich jakość lub nawet łączyć usługi oszczędnościowe z inwestycyjnymi. Klienci w bankach detalicznych mają różnorodne podejście do ryzyka, jednak nie posiadają wystarczających umiejętności, aby samodzielnie rozpocząć przygodę z rynkiem kapitałowym. Ten profil uzupełniają produkty hybrydowe, zdobywające rosnącą popularność ze względu na stosunkowo duże, potencjalne stopy zwrotu. Czym są produkty hybrydowe i jak funkcjonalnie łączyć je z lokatami bankowymi? Gdzie tkwi haczyk produktów hybrydowych? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Read More