Lokata bankowa jako gwarancja zysku!

Samo odkładanie co miesiąc części pensji nie jest korzystnym sposobem oszczędzania. Koszty życia ulegają rok w rok zmianom, ceny wzrastają, zwłaszcza żywności i leków. Dobrze wiedzą o tym zwłaszcza osoby utrzymujące się z rent i emerytur, gdyż na tym przykładzie doskonale widać, że coroczna waloryzacja wcale nie wyrównuje kosztów życia. Siła nabywcza pieniądza spada i za przeciętne wynagrodzenie dziś kupimy zdecydowanie więcej produktów niż za dwa czy pięć lat. Sam więc fakt podwyżek wynagrodzeń wcale nie jest łaską pracodawców a wyrównywaniem kosztów życia. Jak więc sprawić, aby nasze wieloletnie oszczędności nie traciły na wartości?

Read More

Pozabankowe instytucje finansowe

Dzisiejszy rozwój gospodarki rynkowej w Polsce doprowadził do rozwinięcia innego rodzaju instytucji, które działają na rynku finansowym poza bankami w których mamy konta osobiste bądx zaciągnięte kredyty gotówkowe. Instytucje te, inwestując środki finansowe, zajmują się kupnem i sprzedażą obligacji, akcji, polis ubezpieczeniowych oraz innych inwestycji na rynku kapitałowym. Należą do nich m. innymi .: firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Skupmy uwagę na ostatniej instytucji. Fundusze inwestycyjnezajmują się pośrednictwem pomiędzy osobą fizyczną a daną instytucją. Czyli mówiąc ściślej, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa w funduszu w postaci papierów wartościowych (akcji lub obligacji a także i lokaty), w które dany fundusz będzie inwestował. Szukając konta odwiedź http://www.konta-mlodziezowe.info/ i zobacz ranking.

Read More

Znaczenie gospodarcze lokat bankowych

Nowoczesne gospodarki rozwijają się bardzo dynamicznie. Inżynieria finansowa też rośnie w siłę. Banki detaliczne wymyślają coraz więcej instrumentów mających przyciągnąć klientów do oferty długoterminowo. Banki to instytucje nastawione przede wszystkim na własny zysk. Bardzo rzadko dzielą się nim z klientami. Lokaty bankowe to jednak wyjątek pozwalający na uzyskanie wymiernych korzyści nie tylko z perspektywy banku i klienta, ale także całej gospodarki. Dlaczego warto rozumieć znaczenie gospodarcze lokat bankowych? Oto kilka istotnych powodów.

Read More