Czym jest bezpieczeństwo finansowe?

Piramida potrzeb stworzona przez Abrahama Maslowa stawia bezpieczeństwo człowieka na jednym z podstawowych stopni. Wypracowanie bezpieczeństwa finansowego leży zatem w naturze ludzkiej i wymaga strategicznego podejścia.

Bezpieczeństwo uzależnione od oszczędzania

Warunek budowania bezpieczeństwa finansowego to długoterminowe oszczędzanie. Takie podejście zapewnia komfort psychiczny i podnosi poziom życia. Oszczędzanie wiąże się standardowo z zakładaniem lokat bankowych, ale robi to stosunkowo niewielu Polaków. Większość pieniędzy marnuje się na rachunkach osobistych. Nie jest to zbyt dobre posunięcie, ponieważ nadwyżki przejada naturalnie inflacja. Lokata bankowa powstała głównie po to, aby ochraniać depozyty społeczeństwa. Z bezpieczeństwa finansowego wynika możliwość zaspokojenia tzw. potrzeb wyższego rzędu, czyli potrzeby samorealizacji, uznania, przynależności. Bez poduszki oszczędnościowej człowiek funkcjonuje w ciągłym napięciu i odczuwa duży strach.

Read More

Czym wyróżnia się kredyt hipoteczny?

Cechy umowy kredytu hipotecznego zawarte zostały w art. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zgodnie z tym artkułem kredyt hipoteczny to umowa, w ramach której kredytodawca udziela klientowi kredyt, który jest zabezpieczony hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością. Kredyt ten jest udzielany w celu nabycia prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (odrębna nieruchomość), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części lub udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Read More

Kredyt hipoteczny – jak uchronić się przed zbyt dużą liczbą aplikacji?

Upewnienie się, że wybrałeś najlepszą ofertę kredytu hipotecznego, może pomóc Ci zaoszczędzić tysiące złotych przy płatnościach odsetkowych. Ale nawet najtańsze oferty nie są warte ubiegania się, jeśli proces ten zagraża twojemu ratingowi kredytowemu…

Czym są referencje kredytowe?

Banki i kasy oszczędnościowe mogą uzyskać dostęp do szczegółów wszystkich zaległych pożyczek (takich jak aktualny kredyt hipoteczny, karty kredytowe, a nawet umowa na telefon komórkowy) za pośrednictwem raportu kredytowego. Raport ten jest prowadzony przez kilka agencji informacji kredytowej, a z minimum jedną z nich Twój pożyczkodawca na pewno się skontaktuje w celu uzyskania tych newralgicznych dla niego informacji. Mówiąc wprost, jeśli informacja pokazuje, że jesteś wiarygodnym kredytobiorcą, pożyczkodawca będzie bardziej skłonny do rozstania się z gotówką na poczet Twojego mieszkania.

Read More