Pozabankowe instytucje finansowe

Dzisiejszy rozwój gospodarki rynkowej w Polsce doprowadził do rozwinięcia innego rodzaju instytucji, które działają na rynku finansowym poza bankami w których mamy konta osobiste bądx zaciągnięte kredyty gotówkowe. Instytucje te, inwestując środki finansowe, zajmują się kupnem i sprzedażą obligacji, akcji, polis ubezpieczeniowych oraz innych inwestycji na rynku kapitałowym. Należą do nich m. innymi .: firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Skupmy uwagę na ostatniej instytucji. Fundusze inwestycyjnezajmują się pośrednictwem pomiędzy osobą fizyczną a daną instytucją. Czyli mówiąc ściślej, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa w funduszu w postaci papierów wartościowych (akcji lub obligacji a także i lokaty), w które dany fundusz będzie inwestował. Szukając konta odwiedź http://www.konta-mlodziezowe.info/ i zobacz ranking.

Read More

Znaczenie gospodarcze lokat bankowych

Nowoczesne gospodarki rozwijają się bardzo dynamicznie. Inżynieria finansowa też rośnie w siłę. Banki detaliczne wymyślają coraz więcej instrumentów mających przyciągnąć klientów do oferty długoterminowo. Banki to instytucje nastawione przede wszystkim na własny zysk. Bardzo rzadko dzielą się nim z klientami. Lokaty bankowe to jednak wyjątek pozwalający na uzyskanie wymiernych korzyści nie tylko z perspektywy banku i klienta, ale także całej gospodarki. Dlaczego warto rozumieć znaczenie gospodarcze lokat bankowych? Oto kilka istotnych powodów.

Read More

Ogólne zasady przyznawania kredytów gotówkowych

Podstawowe kryteria kredytowe

Podstawowymi kryteriami, którymi kierują się kredytodawcy, są następujące sprawy: pełnoletniość kandydata do kredytu, możliwość wylegitymowania się przynajmniej jednym dowodem tożsamości (czasami bank wymaga dwóch dokumentów, oprócz dowodu osobistego może to być paszport albo prawo jazdy), zaświadczenie o zarobkach. Jeśli chodzi o zaświadczenie o zarobkach, oraz więcej placówek bankowych domaga się od swoich pożyczkobiorców dokumentu, jakim jest roczne zeznanie podatkowe. Przedstawienie PIT-u z roku ubiegłego jest praktycznie najbardziej wartościowym dokumentem, gdyż nigdy nie jest w interesie podatnika sztuczne zawyżanie zarobków, a niestety w przypadku zwykłych zaświadczeń z działu kadr takie kwoty mogą być niezgodne ze stanem faktycznym. Można zatem powiedzieć, iż podstawowym kryterium dla potencjalnego kredytobiorcy jest poziom jego zarobków, to właśnie pod tym względem oceniana jest jego zdolność kredytowa. Wejdź na EKREDYTOWYmarket.pl i zobacz najlepsze w sieci.

 

Read More